Met en Voor Ouderen: Juliëtte & Walter

 

Als duo: "Juliëtte & Walter" maken wij muziek en vertellen wij verhalen met en voor ouderen. Ouderen zijn hierbij deelnemers: wij nodigen hen uit mee te doen. Wij stemmen ons af op de conditie en (on-)mogelijkheden van de (individuele) deelnemers, wat wij zien als de belangrijkste voorwaarde voor een geslaagde bijeenkomst. Wij spreken de muzikale kennis en vaardigheden aan van de deelnemers. Maar de toehoorders mogen ook rustig toekijken en luisteren. Het belangrijkste is het beleven van een fijne ochtend, middag of avond.

 

Programma

Ons programma heeft een eenvoudige opbouw in drie delen.

a. We stellen ons voor, maken kennis en vragen de deelnemers iets over zichzelf te vertellen.

b. We spelen en zingen een verhaal waarin ouderen door hun wijsheid en met hun ervaring de hoofdrol spelen.

c. We spelen met de deelnemers een quiz over muziek in de meest brede zin van het woord. We zingen en spelen (piano, gitaar) bekende liedjes van vroeger en nu, populair klassieke stukken: instrumentaal (piano, dwarsfluit), opera, operette, musical, cabaret, film; ook liedjes van school (met altijd een samen gezongen canon). Het doel van de muziekquiz is om het geheugen te oefenen. Samen op zoek te gaan naar teksten, melodieën en uitvoerenden.  Zulke kennis blijkt dikwijls goed voorhanden. Bovendien verbinden Juliëtte en Walter reacties van deelnemers met elkaar, onder het motto: samen kom je verder!

 

Met en voor wie?

Ons programma is gemaakt voor ouderen die kijken, luisteren, en eventueel meedoen. Wij streven hierbij naar hoge kwaliteit in de uitvoering. Onze muziek is dus niet bedoeld als achtergrond muziek. Wij musiceren en vertellen met en voor de volgende doelgroepen:

>> bewoners van senioren-flats en verzorgingshuizen;

>> verpleeghuizen; deelnemers aan dagbesteding; senioren-café/-soos;

>> ook bij verjaardagen, jubilea, feesten, uitstapjes;

>> dagtochten per bus, of per schip.

>> huiskamer optredens: voor en met een alleenwonende, een echtpaar, of een familie (ook via cadeaubon)

 

Prijs: vanaf €120 per uur. Vraag een vrijblijvende prijsopgaaf aan die aansluit bij uw wensen.